Thực tập viên Sacombank năm 2019-2020

17/09/2019 09:20     136

- Thời gian diễn ra: 17/09/2019 09:20 AM

CƠ HỘI trở thành THỰC TẬP VIÊN SACOMBANK NĂM 2019 - 2020 

Nhằm tạo điều kiện nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp và tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, Ngân hàng Sacombank phối hợp cùng Khoa Kinh tế - Đại học Thủ Dầu Một triển khai Thực tập viên Sacombank năm 2019 - 2020.
Chương trình là một cầu nối tốt đẹp giữa trường Đại học Thủ Dầu Một, Khoa Kinh tế và Sacombank trong công cuộc nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các bạn sinh viên khối ngành kinh tế, đây không những là cơ hội và cũng là không gian thực tế để các bạn nỗ lực , thử thách và cải thiện năng lực bản thân.

(Ảnh:https://sacombankcareer.com/news/dung-bo-lo-ngay-hoi-tuyen-dung-cum-sacombank-2019-73)

Đối tượng: sinh viên khối ngành Kinh tế (đặc biệt là sinh viên năm cuối) 

Thời gian tổ chức: 08h00 -11h00, ngày 24/09/2019 tại Hội trường 2

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT (KHOA KINH TẾ): hạn chót 7h00, ngày 24 tháng 9 năm 2019