Liên Hệ

Địa chỉ: Số 06, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Phòng: I2101

Website: http://ef.tdmu.edu.vn

Email: khoakinhte@tdmu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/khoakinhteTDM/

Điện thoại: (0274) 3822512 - 108

Giờ làm việc: 7h30 – 17h00