TIN TỨC MỚI


Kế hoạch cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

Sinh viên gửi file đăng ký tên đề tài theo mẫu đính kèm qua địa chỉ e-mail: oanhvh@tdmu.edu.vn Thời gian gửi đăng ký: 18/08/2017 – 28/08/2017  Tiêu đề mail ghi rõ: Đăng ký đề tài tham gia NCKH SV 2017-2018 Mau DK de tai NCKH SV 17-18